El Dr. Ángel Gracia y un servidor denunciando la falta de periodismo de investigacion y lanzando un reto a nuestras instituciones

El Dr. Ángel Gracia en el programa “Tiempo para la Verdad” entrevistado por Miguel Celades, donde denuncia la falta de periodismo de investigación para que las instituciones no nos pudieran seguir engañando con falsas pandemias ni más enfermedades inventadas. Ángel Gracia lanza un reto a los máximos responsables de la salud para que acudan a discutir con él estos temas en el próximo XII Congreso de Ciencia y Espíritu en Madrid.

www.cienciayespiritu.com
www.aguademar.us

Anuncios

Dos emprendedores venden agua de mar envasada en Llinars (Barcelona)

Revolucionen el mercat comercialitzant aigua de la Costa Brava per a tot tipus d’usos gastronòmics

L’empresa catalana Marevendis Agua de Mar, amb seu a Llinars del Vallès, revoluciona el mercat amb un nou producte gastronòmic a l’abast del públic en general: Mediterranea Agua de Mar. Es tracta d’aigua de mar del Mediterrani envasada, concretament extreta de la Costa Brava, per a usos gastronòmics. La idea va sorgir fa dos anys per dos joves emprenedors de 28 i 34 anys veïns de Sant Celoni i Barcelona, i s’ha materialitzat aquest cap de setmana amb una primera comercialització a nivell estatal i a través de la gran distribució de 3.000 envasos, d’1,5 i 3 litres a un preu de 2,40 i 4,60 euros, respectivament. El producte es dirigeix al consum de particulars però també a restaurants per a usos culinaris. Més sabor i nutrients
La idea és posar a disposició dels consumidors particulars, però també dels professionals de la cuina, un nou producte gastronòmic que millora la “qualitat i el sabor” dels plats a la taula. Avalat per la Fundació per a la Investigació Nutricional i la Fundació Dieta Mediterrània, es tracta d’un producte innovador a l’Estat -si bé existeixen iniciatives semblants a d’altres punts d’Europa, com a França i Escòcia. “És un producte que serveix bàsicament per cuinar”, destaca Francesc Carrillo, cofundador de Mediterranea Agua de Mar, però que a més, afegeix, “aporta molts més nutrients que l’aigua normal i que permet potenciar el sabor i la textura del peix”.Però l’aigua de mar envasada no és per a ús exclusiu del peix i el marisc. També és apta i aporta molt bons resultats, expliquen, per a tot tipus d’altres plats com arrossos, patates o amanides que també guanyen en qualitat i sabor, explica Albert Fernèndez, l’altre cofundador del producte. De fet, l’empresa ja acumula en la seva pàgina web una cinquantena de receptes diferents.

Llançament de 3.000 pacs als hipermercats
Un any després d’engendrar la idea de dur l’aigua de mar de la Costa Brava a la cuina de casa o del restaurant, el 2011 els dos joves emprenedors van crear l’empresa Marevendis agua de mar i van buscar el finançament. Ara han engegat el llançament comercial del seu producte distribuint fins a 3.000 pacs d’envasos d’aigua de mar de la mà d’una important cadena d’hipermercats. Però més enllà de la línia de venda pel consumidor particular, els dos joves han engegat a mode de prova pilot una distribució a petita escala entre restaurants i empreses de càtering amb un forma d’envàs més gran, de 22 litres, que ja està present a una desena de deu restaurants de l’entorn de Barcelona amb molt bona acollida. A banda, acaben de tancar un acord amb una important distribuïdora especialitzada per desenvolupar la distribució a nivell de tot l’Estat.

Aigua extreta de la Costa Brava
L’empresa extreu l’aigua de la Costa Brava en un punt fix i dos de mòbils a l’entorn bàsicament de Palamós (Baix Empordà) i Blanes (Selva). Uns punts d’abstracció que van decidir després d’un ampli i científic estudi marí del conjunt del litoral català. Van triar la Costa Brava perquè necessitaven un punt estable d’aigua de mar, on les propietats no canviessin gaire per tal de facilitar el procés de tractament de l’aigua que ells duen a terme a les seves instal·lacions de Llinars. Les característiques per la profunditat i per la diversitat del fons marí de la Costa Brava van ser les que van decantar la decisió per aquesta zona.

Així, extreuen l’aigua del mar a través d’unes canonades per a usos alimentaris amb bombes d’extracció mar endins que després traslladen en camions cisterna fins als dipòsits de la nau de 300 metres quadrats que tenen a Llinars. Aquí es duu a terme el procés de filtratge i purificació de l’aigua, a través d’un sistema mecànic, totalment natural, sense fer ús de productes químics. L’aigua s’analitza químicament abans i després de depurar-la, i un cop assolits els llindars marcats l’aigua s’envasa i ja està a punt per a la seva comercialització. Actualment la planta té una capacitat de producció de 20.000 litres d’aigua en una setmana.

Noves línies de negoci i la internacionalització
L’empresa Marevendis agua de mar va ser creada el juny del 2011 i actualment compta amb 5 treballadors, els dos cofundadors -un enginyer procedent del sector de la construcció i un llicenciat en empresarials exempleat de banca- i tres treballadors contractats, concretament persones amb discapacitat, en una aposta dels dos emprenedors per crear també una empresa compromesa des del primer moment en la responsabilitat social corporativa.

Amb una inversió inicial de prop de 300.000 euros, Marevendis agua de mar preveu recuperar la inversió inicial en un parell d’anys. Un cop finalitzada la comercialització a nivell estatal, engegada aquest cap de setmana i que continuaran estenent de forma progressiva al llarg dels propers mesos, l’empresa es planteja la internacionalització i la diversificació del negoci amb nous productes vinculats amb l’aigua del mar, ja siguin farmacèutics o terapèutics, com a objectius a mitjà o llarg termini. Sempre però, creixent “lentament i de forma sostenible”.

Els cocreadors de Mediterranea Agua de Mar, Albert Fernèndez i Francesc Carrillo. Foto: Esther Romagosa

—————-

TRADUCIDO:

Revolucionan el mercado comercializando agua de la Costa Brava para todo tipo de usos gastronómicos

La empresa catalana Marevendis Agua de Mar, con sede en Llinars del Vallès, revoluciona el mercado con un nuevo producto gastronómico al alcance del público en general: Mediterranea Agua de Mar. Se trata de agua de mar del Mediterráneo envasada, concretamente extraída de la Costa Brava, para usos gastronómicos. La idea surgió hace dos años por dos jóvenes emprendedores de 28 y 34 años vecinos de Sant Celoni y Barcelona, y se ha materializado este fin de semana con una primera comercialización a nivel estatal ya través de la gran distribución de 3.000 envases, de ‘1, 5 y 3 litros a un precio de 2,40 y 4,60 euros, respectivamente. El producto se dirige al consumo de particulares pero también a restaurantes para usos culinarios.

Más sabor y nutrientes

La idea es poner a disposición de los consumidores particulares, pero también de los profesionales de la cocina, un nuevo producto gastronómico que mejora la “calidad y el sabor” de los platos en la mesa. Avalado por la Fundación para la Investigación Nutricional y la Fundación Dieta Mediterránea, se trata de un producto innovador en el Estado-si bien existen iniciativas similares en otros puntos de Europa, como Francia y Escocia. “Es un producto que sirve básicamente para cocinar”, destaca Francisco Carrillo, cofundador de Mediterranea Agua de Mar, pero que además, añade, “aporta muchos más nutrientes que el agua normal y que permite potenciar el sabor y la textura del pescado “.

Pero el agua de mar envasada no es para uso exclusivo del pescado y el marisco. También es apta y aporta muy buenos resultados, explican, para todo tipo de otros platos como arroces, patatas o ensaladas que también ganan en calidad y sabor, explica Albert FERNÊNDEZ, el otro cofundador del producto. De hecho, la empresa ya acumula en su página web una cincuentena de recetas diferentes.

Lanzamiento de 3.000 packs en los hipermercados

Un año después de engendrar la idea de llevar el agua de mar de la Costa Brava en la cocina de casa o del restaurante, en 2011 los dos jóvenes emprendedores crearon la empresa Marevendis agua de mar y buscaron la financiación. Ahora han puesto en marcha el lanzamiento comercial de su producto distribuyendo hasta 3.000 packs de envases de agua de mar de la mano de una importante cadena de hipermercados. Pero más allá de la línea de venta para el consumidor particular, los dos jóvenes han puesto en marcha a modo de prueba piloto una distribución a pequeña escala entre restaurantes y empresas de catering con un forma de envase más grande, de 22 litros, que ya está presente a una decena de diez restaurantes del entorno de Barcelona con muy buena acogida. Además, acaban de cerrar un acuerdo con una importante distribuidora especializada para desarrollar la distribución a nivel de todo el Estado.

Agua extraída de la Costa Brava

La empresa extrae el agua de la Costa Brava en un punto fijo y dos de móviles en el entorno básicamente de Palamós (Baix Empordà) y Blanes (Selva). Unos puntos de abstracción que decidieron tras un amplio y científico estudio marino del conjunto del litoral catalán. Eligieron la Costa Brava porque necesitaban un punto estable de agua de mar, donde las propiedades no cambiaran mucho para facilitar el proceso de tratamiento del agua que ellos llevan a cabo en sus instalaciones de Llinars. Las características por la profundidad y por la diversidad del fondo marino de la Costa Brava fueron las que decantaron la decisión por esta zona.

Así, extraen el agua del mar a través de unas tuberías para usos alimentarios con bombas de extracción mar adentro que después trasladan en camiones cisterna hasta los depósitos de la nave de 300 metros cuadrados que tienen en Llinars. Aquí se lleva a cabo el proceso de filtrado y purificación del agua, a través de un sistema mecánico, totalmente natural, sin hacer uso de productos químicos. El agua se analiza químicamente antes y después de depurarla, y una vez alcanzados los umbrales marcados el agua se envasa y ya está listo para su comercialización. Actualmente la planta tiene una capacidad de producción de 20.000 litros de agua en una semana.

Nuevas líneas de negocio y la internacionalización

La empresa Marevendis agua de mar fue creada en junio del 2011 y actualmente cuenta con 5 trabajadores, los dos cofundadores-un ingeniero procedente del sector de la construcción y un licenciado en empresariales exempleado de banca-y tres trabajadores contratados, concretamente personas con discapacidad, en una apuesta de los dos emprendedores para crear también una empresa comprometida desde el primer momento en la responsabilidad social corporativa.

Con una inversión inicial de cerca de 300.000 euros, Marevendis agua de mar prevé recuperar la inversión inicial en un par de años. Una vez finalizada la comercialización a nivel estatal, puesta en marcha este fin de semana y que continuarán extendiendo de forma progresiva a lo largo de los próximos meses, la empresa se plantea la internacionalización y la diversificación del negocio con nuevos productos vinculados con el agua del mar, ya sean farmacéuticos o terapéuticos, como objetivos a medio o largo plazo. Siempre sin embargo, creciendo “lentamente y de forma sostenible”.

Los co-creadores de Mediterranea Agua de Mar, Albert FERNÊNDEZ y Francesc Carrillo. Foto: Esther Romagosa

Sal Marina

El mecanismo fundamental de nuestro organismo está basado en un preciso sistema de equilibrio entre las sales y los distintos flujos. Por eso, desde hace siglos, se utiliza la sal marina para mantener y recuperar la salud.

La sal marina es el mayor concentrado de minerales naturales que existe, es el mayor alimento que la naturaleza ha creado, en las medidas exactas que necesitan las células. Carecemos de los minerales sin la sal marina. Al analizarla, verificamos que contiene los minerales que el organismo requiere casi en las mismas proporciones que en el suero sanguíneo.

Llevamos en las venas la corriente salina de nuestra sangre, en la que el sodio, el potasio y el calcio se hallan en combinaciones semejantes a las que existen en el agua de mar y en proporciones análogas. Esta es la herencia desde el día, hace un número incalculable de millones de años, en que un remoto antecesor pasó de la etapa unicelular a la multicelular.

El mar, por su movimiento ondular de millones de años, ha desgastado todos los minerales y piedras que existen en el planeta y estos están en suspensión en el agua del mar. El hombre descubre que cuando el agua del mar se evapora, sus restos son sal marina.

Es imposible que el agua de mar se contamine con los microbios de procedencia terrestre ya que el fenómeno de la osmosis los destruye de la misma manera que en el jamón, bacalao, etc… la sal destruye los microbios y permite su conservación.

La sal marina contiene los 84 elementos que se encuentran en nuestro organismo: aluminio, azufre, arsénico , bario, boro, bromo , carbono, cesio, cobalto, estroncio, magnesio, potasio, sodio, flúor, fósforo, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, nitrógeno, oro, plata, paladio radio, rubidio, selenio, silicio, torio, uranio, vanadio, yodo, titaneo, zinc,…

Con la ayuda de la Sal Marina, nuestras células encuentran el camino de regreso a un estado curativo primitivo lleno de energía.

Fuente: http://www.saldivina.com/salmarina