El Dr. Ángel Gracia y un servidor denunciando la falta de periodismo de investigacion y lanzando un reto a nuestras instituciones

El Dr. Ángel Gracia en el programa «Tiempo para la Verdad» entrevistado por Miguel Celades, donde denuncia la falta de periodismo de investigación para que las instituciones no nos pudieran seguir engañando con falsas pandemias ni más enfermedades inventadas. Ángel Gracia lanza un reto a los máximos responsables de la salud para que acudan a discutir con él estos temas en el próximo XII Congreso de Ciencia y Espíritu en Madrid.

www.cienciayespiritu.com
www.aguademar.us

Dos emprendedores venden agua de mar envasada en Llinars (Barcelona)

Revolucionen el mercat comercialitzant aigua de la Costa Brava per a tot tipus d’usos gastronòmics

L’empresa catalana Marevendis Agua de Mar, amb seu a Llinars del Vallès, revoluciona el mercat amb un nou producte gastronòmic a l’abast del públic en general: Mediterranea Agua de Mar. Es tracta d’aigua de mar del Mediterrani envasada, concretament extreta de la Costa Brava, per a usos gastronòmics. La idea va sorgir fa dos anys per dos joves emprenedors de 28 i 34 anys veïns de Sant Celoni i Barcelona, i s’ha materialitzat aquest cap de setmana amb una primera comercialització a nivell estatal i a través de la gran distribució de 3.000 envasos, d’1,5 i 3 litres a un preu de 2,40 i 4,60 euros, respectivament. El producte es dirigeix al consum de particulars però també a restaurants per a usos culinaris. Més sabor i nutrients
La idea és posar a disposició dels consumidors particulars, però també dels professionals de la cuina, un nou producte gastronòmic que millora la «qualitat i el sabor» dels plats a la taula. Avalat per la Fundació per a la Investigació Nutricional i la Fundació Dieta Mediterrània, es tracta d’un producte innovador a l’Estat -si bé existeixen iniciatives semblants a d’altres punts d’Europa, com a França i Escòcia. «És un producte que serveix bàsicament per cuinar», destaca Francesc Carrillo, cofundador de Mediterranea Agua de Mar, però que a més, afegeix, «aporta molts més nutrients que l’aigua normal i que permet potenciar el sabor i la textura del peix».Però l’aigua de mar envasada no és per a ús exclusiu del peix i el marisc. També és apta i aporta molt bons resultats, expliquen, per a tot tipus d’altres plats com arrossos, patates o amanides que també guanyen en qualitat i sabor, explica Albert Fernèndez, l’altre cofundador del producte. De fet, l’empresa ja acumula en la seva pàgina web una cinquantena de receptes diferents.

Llançament de 3.000 pacs als hipermercats
Un any després d’engendrar la idea de dur l’aigua de mar de la Costa Brava a la cuina de casa o del restaurant, el 2011 els dos joves emprenedors van crear l’empresa Marevendis agua de mar i van buscar el finançament. Ara han engegat el llançament comercial del seu producte distribuint fins a 3.000 pacs d’envasos d’aigua de mar de la mà d’una important cadena d’hipermercats. Però més enllà de la línia de venda pel consumidor particular, els dos joves han engegat a mode de prova pilot una distribució a petita escala entre restaurants i empreses de càtering amb un forma d’envàs més gran, de 22 litres, que ja està present a una desena de deu restaurants de l’entorn de Barcelona amb molt bona acollida. A banda, acaben de tancar un acord amb una important distribuïdora especialitzada per desenvolupar la distribució a nivell de tot l’Estat.

Aigua extreta de la Costa Brava
L’empresa extreu l’aigua de la Costa Brava en un punt fix i dos de mòbils a l’entorn bàsicament de Palamós (Baix Empordà) i Blanes (Selva). Uns punts d’abstracció que van decidir després d’un ampli i científic estudi marí del conjunt del litoral català. Van triar la Costa Brava perquè necessitaven un punt estable d’aigua de mar, on les propietats no canviessin gaire per tal de facilitar el procés de tractament de l’aigua que ells duen a terme a les seves instal·lacions de Llinars. Les característiques per la profunditat i per la diversitat del fons marí de la Costa Brava van ser les que van decantar la decisió per aquesta zona.

Així, extreuen l’aigua del mar a través d’unes canonades per a usos alimentaris amb bombes d’extracció mar endins que després traslladen en camions cisterna fins als dipòsits de la nau de 300 metres quadrats que tenen a Llinars. Aquí es duu a terme el procés de filtratge i purificació de l’aigua, a través d’un sistema mecànic, totalment natural, sense fer ús de productes químics. L’aigua s’analitza químicament abans i després de depurar-la, i un cop assolits els llindars marcats l’aigua s’envasa i ja està a punt per a la seva comercialització. Actualment la planta té una capacitat de producció de 20.000 litres d’aigua en una setmana.

Noves línies de negoci i la internacionalització
L’empresa Marevendis agua de mar va ser creada el juny del 2011 i actualment compta amb 5 treballadors, els dos cofundadors -un enginyer procedent del sector de la construcció i un llicenciat en empresarials exempleat de banca- i tres treballadors contractats, concretament persones amb discapacitat, en una aposta dels dos emprenedors per crear també una empresa compromesa des del primer moment en la responsabilitat social corporativa.

Amb una inversió inicial de prop de 300.000 euros, Marevendis agua de mar preveu recuperar la inversió inicial en un parell d’anys. Un cop finalitzada la comercialització a nivell estatal, engegada aquest cap de setmana i que continuaran estenent de forma progressiva al llarg dels propers mesos, l’empresa es planteja la internacionalització i la diversificació del negoci amb nous productes vinculats amb l’aigua del mar, ja siguin farmacèutics o terapèutics, com a objectius a mitjà o llarg termini. Sempre però, creixent «lentament i de forma sostenible».

Els cocreadors de Mediterranea Agua de Mar, Albert Fernèndez i Francesc Carrillo. Foto: Esther Romagosa

—————-

TRADUCIDO:

Revolucionan el mercado comercializando agua de la Costa Brava para todo tipo de usos gastronómicos

La empresa catalana Marevendis Agua de Mar, con sede en Llinars del Vallès, revoluciona el mercado con un nuevo producto gastronómico al alcance del público en general: Mediterranea Agua de Mar. Se trata de agua de mar del Mediterráneo envasada, concretamente extraída de la Costa Brava, para usos gastronómicos. La idea surgió hace dos años por dos jóvenes emprendedores de 28 y 34 años vecinos de Sant Celoni y Barcelona, y se ha materializado este fin de semana con una primera comercialización a nivel estatal ya través de la gran distribución de 3.000 envases, de ‘1, 5 y 3 litros a un precio de 2,40 y 4,60 euros, respectivamente. El producto se dirige al consumo de particulares pero también a restaurantes para usos culinarios.

Más sabor y nutrientes

La idea es poner a disposición de los consumidores particulares, pero también de los profesionales de la cocina, un nuevo producto gastronómico que mejora la «calidad y el sabor» de los platos en la mesa. Avalado por la Fundación para la Investigación Nutricional y la Fundación Dieta Mediterránea, se trata de un producto innovador en el Estado-si bien existen iniciativas similares en otros puntos de Europa, como Francia y Escocia. «Es un producto que sirve básicamente para cocinar», destaca Francisco Carrillo, cofundador de Mediterranea Agua de Mar, pero que además, añade, «aporta muchos más nutrientes que el agua normal y que permite potenciar el sabor y la textura del pescado «.

Pero el agua de mar envasada no es para uso exclusivo del pescado y el marisco. También es apta y aporta muy buenos resultados, explican, para todo tipo de otros platos como arroces, patatas o ensaladas que también ganan en calidad y sabor, explica Albert FERNÊNDEZ, el otro cofundador del producto. De hecho, la empresa ya acumula en su página web una cincuentena de recetas diferentes.

Lanzamiento de 3.000 packs en los hipermercados

Un año después de engendrar la idea de llevar el agua de mar de la Costa Brava en la cocina de casa o del restaurante, en 2011 los dos jóvenes emprendedores crearon la empresa Marevendis agua de mar y buscaron la financiación. Ahora han puesto en marcha el lanzamiento comercial de su producto distribuyendo hasta 3.000 packs de envases de agua de mar de la mano de una importante cadena de hipermercados. Pero más allá de la línea de venta para el consumidor particular, los dos jóvenes han puesto en marcha a modo de prueba piloto una distribución a pequeña escala entre restaurantes y empresas de catering con un forma de envase más grande, de 22 litros, que ya está presente a una decena de diez restaurantes del entorno de Barcelona con muy buena acogida. Además, acaban de cerrar un acuerdo con una importante distribuidora especializada para desarrollar la distribución a nivel de todo el Estado.

Agua extraída de la Costa Brava

La empresa extrae el agua de la Costa Brava en un punto fijo y dos de móviles en el entorno básicamente de Palamós (Baix Empordà) y Blanes (Selva). Unos puntos de abstracción que decidieron tras un amplio y científico estudio marino del conjunto del litoral catalán. Eligieron la Costa Brava porque necesitaban un punto estable de agua de mar, donde las propiedades no cambiaran mucho para facilitar el proceso de tratamiento del agua que ellos llevan a cabo en sus instalaciones de Llinars. Las características por la profundidad y por la diversidad del fondo marino de la Costa Brava fueron las que decantaron la decisión por esta zona.

Así, extraen el agua del mar a través de unas tuberías para usos alimentarios con bombas de extracción mar adentro que después trasladan en camiones cisterna hasta los depósitos de la nave de 300 metros cuadrados que tienen en Llinars. Aquí se lleva a cabo el proceso de filtrado y purificación del agua, a través de un sistema mecánico, totalmente natural, sin hacer uso de productos químicos. El agua se analiza químicamente antes y después de depurarla, y una vez alcanzados los umbrales marcados el agua se envasa y ya está listo para su comercialización. Actualmente la planta tiene una capacidad de producción de 20.000 litros de agua en una semana.

Nuevas líneas de negocio y la internacionalización

La empresa Marevendis agua de mar fue creada en junio del 2011 y actualmente cuenta con 5 trabajadores, los dos cofundadores-un ingeniero procedente del sector de la construcción y un licenciado en empresariales exempleado de banca-y tres trabajadores contratados, concretamente personas con discapacidad, en una apuesta de los dos emprendedores para crear también una empresa comprometida desde el primer momento en la responsabilidad social corporativa.

Con una inversión inicial de cerca de 300.000 euros, Marevendis agua de mar prevé recuperar la inversión inicial en un par de años. Una vez finalizada la comercialización a nivel estatal, puesta en marcha este fin de semana y que continuarán extendiendo de forma progresiva a lo largo de los próximos meses, la empresa se plantea la internacionalización y la diversificación del negocio con nuevos productos vinculados con el agua del mar, ya sean farmacéuticos o terapéuticos, como objetivos a medio o largo plazo. Siempre sin embargo, creciendo «lentamente y de forma sostenible».

Los co-creadores de Mediterranea Agua de Mar, Albert FERNÊNDEZ y Francesc Carrillo. Foto: Esther Romagosa

Sal Marina

El mecanismo fundamental de nuestro organismo está basado en un preciso sistema de equilibrio entre las sales y los distintos flujos. Por eso, desde hace siglos, se utiliza la sal marina para mantener y recuperar la salud.

La sal marina es el mayor concentrado de minerales naturales que existe, es el mayor alimento que la naturaleza ha creado, en las medidas exactas que necesitan las células. Carecemos de los minerales sin la sal marina. Al analizarla, verificamos que contiene los minerales que el organismo requiere casi en las mismas proporciones que en el suero sanguíneo.

Llevamos en las venas la corriente salina de nuestra sangre, en la que el sodio, el potasio y el calcio se hallan en combinaciones semejantes a las que existen en el agua de mar y en proporciones análogas. Esta es la herencia desde el día, hace un número incalculable de millones de años, en que un remoto antecesor pasó de la etapa unicelular a la multicelular.

El mar, por su movimiento ondular de millones de años, ha desgastado todos los minerales y piedras que existen en el planeta y estos están en suspensión en el agua del mar. El hombre descubre que cuando el agua del mar se evapora, sus restos son sal marina.

Es imposible que el agua de mar se contamine con los microbios de procedencia terrestre ya que el fenómeno de la osmosis los destruye de la misma manera que en el jamón, bacalao, etc… la sal destruye los microbios y permite su conservación.

La sal marina contiene los 84 elementos que se encuentran en nuestro organismo: aluminio, azufre, arsénico , bario, boro, bromo , carbono, cesio, cobalto, estroncio, magnesio, potasio, sodio, flúor, fósforo, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, nitrógeno, oro, plata, paladio radio, rubidio, selenio, silicio, torio, uranio, vanadio, yodo, titaneo, zinc,…

Con la ayuda de la Sal Marina, nuestras células encuentran el camino de regreso a un estado curativo primitivo lleno de energía.

Fuente: http://www.saldivina.com/salmarina

DESCUBRIENDO EL AGUA DE MAR

.

DESCUBRIENDO EL AGUA DE MAR

“La vida animal en estado de célula aparece en el mar…..Todo organismo animal, es un verdadero acuario marino, donde continúan viviendo en las condiciones acuáticas originales, las células que lo constituyen….el glóbulo blanco extraído del organismo y llevado al agua de mar, vive allí perfectamente”

El Agua de mar medio orgánico: Rene Quinton

Allí comenzó la vida. Sin el mar nadie hubiéramos podido existir y nuestro planeta seguiría estéril, desértico en la inmensidad del universo. Al mar debemos nuestra existencia, los ríos, las especies, el agua dulce y la belleza de un mundo que se nos está escapando de las manos por indignidad y descontrol. En el mar nació la célula, principio de la vida, después llegaron seres unicelulares que se fueron agrupándo con el paso de miles de años, naciendo otros más complejos, más grandes, más evolucionados pero con el mismo origen. En el agua de mar se juntaron todos los elementos minerales existentes en el planeta para que naciera la célula.

Rene Quinton, un sabio francés que descubrió las propiedades benéficas del agua de mar, formuló las Leyes de la Constancia y comprobó como ese líquido elemento que abunda en nuestro planeta y que creíamos inservible, era un verdadero tesoro de la humanidad que aplicado a los seres vivos enfermos, donde las células mueren por acidez, el agua de mar, en contacto con ellas, hacía que se activaran, renovando el agua de nuestra pecera interna y vivieran combatiendo y eliminando la enfermedad.

Rene salvo la vida de miles de personas con el simple procedimiento de inyectar agua de mar y sus dispensarios marinos fueron famosos en Francia y otros lugares, donde niños y mayores llegaban con enfermedades y desnutridos, saliendo de ellos completamente sanos.

El 70% del volumen corporal de un ser vivo es agua de mar. Las lágrimas, la sangre, el sudor, las mucosidades, las secreciones…son saladas . Como hemos visto en la cita que abre este artículo, Quinton explica en su libro, que el cuerpo humano es un acuario que conserva las mismas propiedades que el agua de mar y que de la calidad de su agua marina “Medio Interno”, depende la vida de sus habitantes: 100 trillones de células, iguales a las que dieron origen a la primera célula, hace millones de años. También demostró que para que la vida pueda cumplir con las altas funciones que le han sido encomendadas con el máximo de la actividad, vitalidad y energía de la que es capaz, precisa de una nutrición orgánica, alcalina, biodisponible, natural, ecológica, panatómica e integral que le proporciona el agua de mar, que contiene todos los elementos de la tabla periódica y que la ciencia ha reconfirmado actualmente, junto a un óptimo consumo de oxígeno.

El Premio Nóbel Otto Warbürg, comprobó científicamente que “donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede existir enfermedad ni cáncer”. El agua de mar es alcalina, por lo que además de tener todos los elementos nutrientes para la célula, tiene una alcalinidad de 8.2 que la hacen indispensable para renovar nuestra pecera y activar nuestras células ante la renovadora savia del mar.

Debemos de saber que el agua de mar, no es agua con sal. No es sal química. Está compuesta por los 118 elementos de la tabla periódica. En el agua de mar sigue estando todos los elementos y también, la sabiduría para reparar o curar las enfermedades y lo que es más importante, prevenirlas

El Doctor Ángel Gracia, en su libro “La dieta de los delfines” nos explica que el agua de mar:

  • Recarga hidro-electrolíticamente. Rehidrata al mismo tiempo que suministra la totalidad de los más puros y orgánicos minerales (electrolitos) en una forma fácilmente asimilable.
  • Reequilibrio de la función enzimática. Reequilibra la función enzimática sin la que es imposible el funcionamiento de los mecanismos de la autopreparación que rige el ADN y la salud consiguiente.
  • Regeneración celular. Regenera las células individualmente como consecuencia de que el agua de mar les suministra los elementos imprescindibles para su buen funcionamiento, con lo que el organismo vuelve al equilibrio homeostásico.

Los conocimientos de Quinton y sus Leyes de la Constancia, hacen tambalear al darwinismo, que postula que la evolución de las especies se ha realizado por adaptación al medio y por la herencia. Sin embargo, vemos que tenemos trillones de células que continúan viviendo en un medio orgánico al original y que el cambiar ese medio, su deterioro o acidez, nos lleva a producir enfermedades, desnutrición y muerte.

Quinton decía en su libro en el apartado de aplicación terapéutica que: “cada vez que el medio interior se altera, la célula sufre, las funciones se cumplen mal y los órganos se deterioran. El agua de mar es útil donde el medio extracelular este viciado por cualquier causa”.

Rachel Carson, jefe del Servicio de Investigaciones Marítimas de los EEUU, escribe en El mar que nos rodea (Grijalbo 1980), «Cuando dejaron el mar, los animales que fueron a adaptarse a la vida terrestre se habían llevado consigo un elemento de su primer medio, que sus hijos trasmitieron a sus hijos y que vincula de nuevo a todos los animales de tierra firme con la vida marina… cada uno de nosotros lleva en sus venas un fluido salado, que combina el sodio, el potasio y el calcio en una proporción casi igual a la del agua de mar.

Esta herencia se remonta hasta el día en que -no sabemos cuantos millones de años hace- un lejano antepasado pasó del estado unicelular al pluricelular, elaborando un sistema circulatorio constituido por la simple agua de mar.»

En el mar siguen estando los mismos nutrientes que conformaron la primera célula. La misma que dentro de su membrana, que la aislaba del exterior a manera de fortaleza, conservó el agua de mar que la rodeaba, un agua que contenía y contiene proteínas, grasas, glúcidos, vitaminas y minerales dispersos. En el agua de mar sigue estando nuestro medio orgánico y es necesario que podamos ingerirla para restablecer nuestro equilibrio y adquirir todos los minerales para nuestra salud.

Una de las grandes preocupaciones de los consumidores del agua de mar, es la posible contaminación de sus aguas. Es cierto que existen numerosos vertidos a nuestros mares que por otro lado deberían estar prohibidos. Aguas sin depurar, vertidos de petróleo, sustancias químicas, residuos sólidos… El mar soporta un gran choque de estas sustancias que nos puede dar a pensar una elevada contaminación de sus aguas. Pero no es cierto. Debemos distinguir entre polución y contaminación.

La polución se origina en determinados puntos concretos (vertidos, desagües sin depurar…), mientras que si hablamos de contaminación en el mar, nos referimos en toda su extensión. Pero esto último no es posible, porque sino los millones de animales que viven en el mar se estarían muriendo y no es así. Ciertamente, al recoger agua de mar, debemos tener en cuanta los puntos de polución, no recogerla en los puertos, o cuando veamos el agua turbia o con residuos sólidos, etc. Debemos recoger el agua de mar al final de esos entrantes artificiales que encontramos en numerosas costas o al pie de playa si vemos que esta limpia.

El ecosistema marino tiene un poder de autodepuración que aún es un misterio para muchos científicos. Una gota de mar contiene un millón de bacterias y todas inocuas, sin peligro para la vida. En el mar no puede existir bacterias patógenas porque es alcalina y serian destruidas inmediatamente por la acción de todos sus elementos. Como dice Laureano Domínguez, si en el mar viviera, proliferara y se multiplicara aunque sólo fuese una bacteria «activada como patógena», la estaríamos respirando; ya las epidemias serían incontables hasta en los países «desarrollados». El tamaño de una bacteria es muchas veces inferior a las gotitas microscópicas que se desprenden constantemente del mar, que viajan libremente en el aire y que luego pasan, impulsadas por las corrientes atmosféricas, hasta el aire que respiramos.

Por otro lado, si el mar estuviera contaminado, no podríamos tampoco bañarnos, ya que el agua de mar entra por todos los orificios de nuestro cuerpo cuando estamos dentro de ella e irremediablemente nos contaminarían. Y no es así.

El agua del mar es la única «agua real», ya que es la fuente de todas las demás aguas dulces del planeta. Es la más rica y completa de todas las aguas minerales y también la más abundante de la tierra. La evaporación del agua en la superficie de los océanos se condensa en las nubes y retorna a la tierra en forma de lluvia y nieve, un agua que carece de minerales. El agua de lluvia forma los ríos, y éstos regresan al mar cargados de minerales que recogen de la tierra y de las rocas gracias a su poder como disolvente universal. De vuelta a los mares y océanos, el agua de los ríos se mezcla con las aguas y los minerales marinos, y alcanza la perfecta homeostasis que nos ofrece el mar como órgano con personalidad propia. Por algo es el eterno ciclo del agua, pero la fuente siempre es el agua oceánica.

Por todo ello, sin temor y recogiendo el agua con unas mínimas medidas de seguridad en cuanto a que en la zona no exista polución, podemos tomar agua de mar recogida directamente por sus propiedades nutritivas, por su alcalinidad y por tener todos los minerales necesarios para que nuestras células vivan y carguen batería, renovando el agua de nuestra pecera, activando nuestro sistema inmunitario y previniendo enfermedades

Quinton tenía la certeza de que su obra no sería olvidada para siempre, sino sólo provisionalmente. Y ha acertado. Hoy en día, un grupo de discípulos suyos como son Angel Gracia, Francisco Sánchez, Paco García-Donas y en la cabeza Laureano Domínguez, han redescubierto su obra y con su esfuerzo luchan para que las enseñanzas de Quinton sea una realidad para todos los ciudadanos del mundo. El agua de mar ha de ser un bien gratuito en beneficio de todos.

Descubrir el agua del mar, es descubrir nuestra propia historia, nuestra evolución, nuestra vida. Por ello, debemos conservarla, protegerla, cuidarla y ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

enviado por PEDRO POZAS TERRADOS

Miguel Celades Rex con la charla «La Matrix Holográfica» (Primero de conspiraciones)

Conferencia preparada para aquellos que aun no conocen la realidad de este mundo y las grandes mentiras que nos hemos creído en todos los aspectos de nuestras vidas. Miguel Celades da una serie de titulares sobre origen humano, historia prohibida, eugenesia, mafias médicas, energías libres, exopolítica, etc. e incita a las personas a no creer de primeras lo que plantea, sino a que lo investiguen por su cuenta. Desde el auditorio de Caixa Cataluña, invitado por la Fundación Labrum de Manresa.

(El video dura 1 hora 18 minutos, pero consta como que tiene una duración de cuatro horas porque se ha subido tres veces). La presentación de Miguel Celades es en catalán pero la conferencia completa es en castellano.